Strona o nauce Metody bioenergoterapii Zdenko Domancica - Kursy bioenergoterapii Metoda Zdenko Domancica

Przejdź do treści
METODA ZDENKO DOMANCICA
Metoda terapii bioenergią Domancica (DO-MAN-CZI-CZA), w formie w której jest nauczana została opracowana ponad 40 lat temu. Jest unikalna w swej prostocie i skuteczności, udowodniona naukowo i praktykowana na całym świecie. Przywraca zdrowie dorosłych i dzieci - tam, gdzie zawodzą inne sposoby. Od 1993 r. Zdenko Domancic (Domančić) wraz z synem Stjepanem Domančić naucza swojej metody w klinice w Słowenii – największej tego typu placówce w Europie. Od 2017 w Polsce metody naucza Martyna Fon Zvegelj (ŻWE-GEL) - oficjalny, akredytowany przez twórcę metody i jedyny poza Słowenią nauczyciel tej metody na świecie.
Przez lata swojej pracy Domancic wraz z zespołem pomógł ponad milionowi osób, osiągając, w każdej sklasyfikowanej chorobie, spektakularne efekty. Sukces jego metody (potwierdzony przez naukowców i komisje lekarskie) odnotowano w przypadkach cukrzycy, choroby Parkinsona, gangreny, Alzheimera, astmy, artretyzmu, nowotworów, udaru i wielu innych (*więcej informacji nt temat
w przypisach w zakładce metoda
).
Za wyniki pracy otrzymał prestiżową nagrodę Prezydenta Słowenii. Uczestniczył min. w badaniach nad AIDS prowadzonych przez Uniwersytet Stanford oraz w badaniach w Instytucie Onkologii w Ljubljanie. Fizyczny wpływ bioenergii Zdenko Domančić badał w USA oraz na Uniwersytecie Ben Gurion w Izraelu. Wśród jego uczniów i pacjentów są min.: lekarze, pracownicy służby zdrowia, weterynarze i naukowcy. W jego klinice leczy się słoweńska reprezentacja sportowców olimpijskich. Bioenergoterapia Metodą Zdenko Domancica (medycyna energetyczna) może być praktykowana indywidualnie, grupowo lub na odległość.
Logo Domancic
ZAPISZ SIĘ NA AKTUALNY KURS    |    POLSKA - WARSZAWA, SOPOT, CZĘSTOCHOWA    |   SŁOWENIA - BLED   |   ONLINE


Żyjemy w biegunowym świecie, którego naturą jest dążenie do równowagi. Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Dotyczy to biopola (aury, energetycznego systemu obronnego) a także tematów z naszego życia jak zdrowie, obfitość, relacje czy spełnienie zawodowe. Kiedy równowaga zostaje zachwiana, potrzebny jest zewnętrzny impuls, dzięki któremu będzie możliwa odbudowa, wzmocnienie i "REstart". To wiedza, którą posługuje się terapeuta wg. metody Domancica sprawia, że ww. jest M O Ż L I W E (...)  
______

WIEDZA jako fundament  |  PASJA do nauczania |
ODWAGA do dzielenia się tematyką spoza mainstreamu.
- Martyna Fon Zvegelj

zdenko domancic leczenie energia

Jakiego rodzaju proces zachodzi podczas terapii?
Uzdrowiciel jako medium katalizuje i przenosi energię terapeutyczną z tzw. pustych przestrzeni Schumanna do ciała chorego. Puste przestrzenie Schumanna występują pomiędzy powierzchnią naszej planety oraz jonosferą i działają jak przestrzeń rezonansowa dla fal elektromagnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (fale alfa, około 8 Hz). Leczenie bioenergią według metody Zdenka Domančića to przenoszeniu przez wyszkolonego bioenergoterapeutę bioenergii z otoczenia na człowieka. Brak bioenergii w organizmie lub jego częściach oznacza chorobę i odwrotnie: doprowadzenie bioenergii do naszego ciała i odblokowanie jej przepływu oznacza polepszenie zdrowia i koniec choroby. Istnieje ścisły związek pomiędzy falami elektromagnetycznymi i rozwojem procesów patologicznych. Zakłócenia w przepływie energetycznym w naszym ciele mogą być zarówno powodem jak i skutkiem procesu chorobowego. Bioenergia to energia, która nie tylko łączy mózg z ciałem, ale i funkcjonalnie łączy komórki między sobą. Aura jest wielowarstwowym polem, które przenika ciało fizyczne i wychodzi poza -  jako energetyczne przedłużenie/poszerzenie. Posiada dwie podstawowe funkcje: przyjmowanie i odsyłanie energii oraz funkcję obronną. Elektromagnetyczna otoczka wokół człowieka chroni ciało przed szkodliwym promieniowaniem. - Prof. dr Matjaz Bunc, lek. med., specjalista internista, kardiolog i patofizjolog

terapia na odległość
Domancic
Odzyskaj swoje ZDROWIE
Odzyskaj swoją WOLNOŚĆ
Odzyskaj swoje ŻYCIE

B I O T E R A P I A
to immunoterapia stymulowana ludzkim polem bioenergii
(...)  
______
Terapię stosujemy zarówno lokalnie, jak i całościowo. Dzięki temu oddziaływujemy na obszar/organ oraz na cały sytem odpornościowy. Modyfikujemy jego czynności tak, aby ciało zaczęło leczyć samo siebie.

F U N K C J E
- od zapobiegania po wspomaganie powrotu do zdrowia. Terapia przynosi efekty bez względu na wiek lub stan zdrowia (zaawansowanie procesu chorobowego). Może być stosowana jako uzupełnienie procedur klinicznych.

METODA DOBRA DLA KAŻDEGO
____________________
NAUCZ SIĘ jak pomagać w wyjątkowo efektywny sposób, wykorzystując BIO-ENERGIĘ
Niezależnie czy chcesz pomóc swojemu dziecku z alergią, przyjacielowi z chorobą reumatyczną, zwierzęciu, które ostatnio nie ma apetytu, czy sportowcowi w szybszym powrocie do formy po urazie  -  UZDRAWIANIE

z Bioenergią nie ma OGRANICZEŃ


Nauczamy w otoczeniu klinicznym tzn., że częścią szkolenia jest obserwacja procesu bioterapii (4 dni) wykonywanej przez dyplomowanych terapeutów na realnych osobach z dolegliwościami zdrowotnymi. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze z poszanowaniem prywatności. Ten wyjątkowy system pozwala łatwiej przyswoić nową wiedzę i zmienia paradygmat nauczania, z wykładowego i odizolowanego na realny i doświadczalny.

Martyna Fon Zvegelj kursy
DLA KOGO?
_______
Kurs bioenergoterapii jest przeznaczony dla praktyków medycyny naturalnej, także dla osób niezwiązanych z żadnym systemem terapii energią, takich które dopiero chcą się tym zająć, poszerzyć zainteresowania, mają potrzebę, aby zdobyć narzędzie do pomocy rodzinie i znajomym. Odpowiedni dla wszystkich zainteresowanych prawdziwą terapią bioenergetyczną, wspomagającą działania medyczne. Niepotrzebne jest żadne teoretyczne ani praktyczne przygotowanie czy umiejętności. Dobrze jest znać podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

W kursach bioenergoterapii biorą udział osoby w każdym wieku i różnych profesji. Nasze szkolenia kształcące terapeutów z powodzeniem ukończyły już tysiące uczestników z całego świata. Cechuje na wysoki poziom, wciągający proces nauczania w towarzystwie ludzi o wspólnym światopoglądzie i zainteresowaniach. Dołącz do N A S
KURS NAUKI TERAPII wg. DOMANCICA
Na tym wyjątkowym kursie poznasz zasady stosowania terapii bio-energetycznej. Przekonasz się, dlaczego instytucje naukowe, uniwersytety, lekarze, profesorowie a nawet szpitale na całym świecie badają i wykorzystują Metodę Domancica. Dlaczego inwestują czas i pieniądze w próby zrozumienia leczenia energetycznego. Nauczysz się, w jaki sposób opanować zdolność skutecznej pomocy potrzebującym. Nauczysz się metody, której efektywność przekracza oczekiwania a jednocześnie jest naturalna, bezpieczna i nieinwazyjna. Odsłonimy wymiar, w którym leżą nieskończone pokłady możliwości. Przekażemy, usystematyzowaną wiedzę, klucz do aktywizacji procesów zdrowienia, odbudowy osobowości i pobudzenia naszego najlepszego lekarza - systemu odpornościowego. "Życiodajna siła zawsze była przeznaczona wszystkim żywym gatunkom na ziemi - Zdenko Domancic poznał tajniki skutecznego wykorzystywania tej siły w uzdrawianiu i utrzymaniu zdrowia ciała i ducha'" prof. Radovan Starc, kardiolog.

Medycyna przyszłości to medycyna energetyczna i informacyjna (wibracyjna). Taka, która potrafi zmienić uszkodzony kod poprzez wprowadzenie korekty. Kontrolę nad naszym ciałem sprawuje informacja zawarta w polu energetycznym. Można skutecznie wpłynąć na proces uzdrawiania dostarczając ciału właściwej informacji. Jeśli ciało z powrotem podejmie się realizacji procesów fizjologicznych - dochodzi do uzdrowienia. Bioenergoterapeuta wg Metody Zdenko Domancica ma wspomóc naturalną zdolność samoleczenia. Cały proces polega na poprawie pola energetycznego ciała tak, że zaczyna działać z powrotem wg pierwotnego wzoru. Uzdrawianie to wspomaganie mechanizmu samoleczenia ciała - Martyna Fon Zvegelj.

CO TO JEST BIOENERGIA?
Bioenergia (BIOS z greckiego 'życie') jest podstawą życia. Wszystkim żywym stworzeniom (ludziom, zwierzętom i roślinom) daje siłę witalną potrzebną do życia, codziennego funkcjonowania, w tym do procesów i aktywności tj.: myślenie, odczuwanie, poruszanie itp. To jest wolna energia, która nas otacza w nieograniczonej ilości, przechodzi, przepływa przez ludzkie ciało. Dopóki mamy jej w sobie wystarczająco dużo, swobodnie krąży i jest zrównoważona - żyjemy i jesteśmy zdrowi. Kiedy nam jej brakuje albo nie jest zrównoważona - chorujemy.  
"Materia to sprzężona energia, a informacja stanowi wzór energetyczny. W naszym ciele przez cały czas zachodzi proces wymiany informacji - proces przepływu. Kiedy ten proces jest zablokowany dochodzi do choroby. Zarówno energia jak i informacja, są „wszędzie”.


CO TO JEST BIOTERAPIA?
Bioterapia jest wspomaganiem układu odpornościowego klienta poprzez zewnętrzne oddziaływanie pola elektromagnetycznego terapeuty. Odbywa się za pomocą określonych ruchów rąk, ich napięcia lub rozluźnienia, kombinacji pozycji, sekwencji powtórzeń w otoczeniu klinicznym (terapia grupowa). To układ odpornościowy klienta jest odpowiedzialny za proces, który potocznie nazywamy "uzdrawianiem". Ciało leczy samo siebie kiedy stworzymy mu optymalne warunki. Celem bioenergoterapii jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie problemów zdrowotnych, a także pomoc w odbudowaniu osobowości, tak, żeby uczynić ją bardziej świadomą i otwartą. Bioterapia zawsze skupia się na docieraniu do podłoża problemu. Jako bioenergoterapeuci stwarzamy warunki do ponownego kontaktu z falą bioenergii i z zawartą tam informacją. Naszym zadaniem jest pomóc choremu ciału ponownie odczytać i zaimplementować informację o zdrowiu.____
"Moim zamiarem jest abyś zrozumiał ZASADĘ. Związana jest z podejściem do organizmu ludzkiego, jako istoty energetycznej oraz do zdrowia i utrzymania go w odpowiedni sposób. Człowiek, który chce być zdrowy i żyć pełniejszym bogatszym życiem, może to osiągnąć tylko wtedy, gdy otworzy swoje serce na życie i miłość. Każda osoba pozbawiona bezinteresownej miłości do siebie, wspólnoty, w której żyje, do swoich bliźnich, natury i wszechświata, jest zimna, nietykalna, nieludzka, a przede wszystkim nieskoordynowana. Celem naszych terapii, oprócz łagodzenia lub usuwania problemów zdrowotnych, jest wzbogacenie osobowości człowieka i zwiększenie jego otwartości na dawanie i akceptowanie miłości"
Zdenko Domancic
PODSTAWY METODY
Oparta na nowoczesnej medycynie i współczesnym rozumieniu zasad bio-energetyki. Wolna od religijnych, duchowych, kulturowych konotacji. Terapeuta pracuje wg. tego samego schematu tzw. "protokołów”. Metoda jest komplementarna z medycyną akademicką. W 1976 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała terapię bioenergetyczną jako alternatywną metodę leczenia.
_______________________________________________________
ZASTOSOWANIE
Poprawa stanu zdrowia. Zastosowane profilaktyczne.
Dla sportowców
przyspieszenie regeneracji i poprawa wydajności. Wspomagająco w terapiach medycznych dla zwiększenia skuteczności. Dla klientów, rodzin, przyjaciół i zwierząt dużych (konie) i zwierząt małych (domowe, koty, psy i inne). W kontakcie bezpośrednim (terapia grupowa lub indywidualna) i na odległość.
Uzdrowicel Domancic
Martyna Fon Zvegelj kursy
Zapisz sie do newslettera
______
Bądź z nami na bieżąco!  Otrzymuj informacje o organizowanych szkoleniach, kolejnych modułach, zabiegiach bioterapii w Polsce
i zagranicą, bezpłatnych wykładach, wyjazdach (retreat).

Każdy kontakt jest dla nas ważny!
tak
* POLA OBOWIĄZKOWE
martyna fon zvegelj
To jest oficjalny kanał YouTube: Zdenko Domančić i The Zdenko Domančić Method of Bioenergy Healing. Do każdego filmu dodano snapisy w języku angielskim. Subskrybuj, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Wszystkie treści są własnością tego kanału i są chronione prawami autorskimi. Zobacz więcej
System kształcenia Bioenergoterapia Metoda Zdenka Domancica I POLSKA I SŁOWENIA nauczyciel MARTYNA FON ZVEGELJ
Wróć do spisu treści