Terapeuci Domancica - PSTMZD Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Zdenko Domancica

Przejdź do treści

Menu główne:

POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW METODĄ ZDENKO DOMANCICA

TERAPEUCI W POLSCE

PRACUJĄCY METODĄ ZDENKO DOMANCICA (mapa wg miejscowości przyjmowania) więcej >>>

Kiedy człowiek jest chory to znak, że jego system obronny w jakiejś części ciała odmówił współpracy, my jesteśmy mechanikami tego systemu - Zdenko Domancic

NOWA EDYCJA - poszerzony opis i nowe informacje
Autor tej książki jest jednym z kilkorga zaledwie Polaków, którzy tę metodę sprowadzili do Polski w 2008 roku. Na całym świecie metoda Domancicia od ponad 30 lat święci wielkie triumfy, niosąc ulgę wielu tysiącom pacjentów. Według aktualnego szacunku z jej dobrodziejstwa skorzystało już ponad 1,5 miliona osób. Cieszy fakt, że może już z niej korzystać także coraz więcej Polaków.
Autor – uczestnik wielu seminariów i spotkań z Domanciciem – opowiada w tej książce zarówno o samej metodzie, jak i o jej twórcy. Głos zabrali także inni uczestnicy seminariów Zdenka Domancicia, pacjenci i terapeuci. Książka do nabycia tutaj -->
CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Zrzeszanie i integracja osób zajmujących się terapią prowadzoną według metody Zdenko Domancica. Upowszechnianie terapii metodą  tak, aby możliwie najwięcej osób mogło skorzystać z dobrodziejstwa jej działania. Prowadzenie oficjalnej listy terapeutów działających metodą Zdenko Domancica  na terenie Polski. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie skuteczności terapii prowadzonych metodą i publikowanie jej na stronie WWW Stowarzyszenia. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresie skuteczności terapii prowadzonych metodą. Doskonalenie warsztatu zawodowego stowarzyszonych terapeutów zgodnie z zasadami określonymi przez twórcę metody. Dbanie o wysoką efektywność terapii poprzez przestrzeganie zasad czystości metody. Wydawanie certyfikatów więcej >>

POLSKA - ZLOTY TERAPEUTÓW wg METODY DOMANCICA
EFEKT ODDZIAŁYWANIA BIOENERGIĄ wg Metody DOMANCICA
NIP

Na podstawie art. 3 ust. 2 z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Urząd Skarbowy nadaje zgłaszającemu: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Zdenko Domancica numer
NIP: 525-249-28-21
REGON: 14239762

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI: SĄD REJONOWY DLA M-STA ST. WARSZAWY  
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

REJESTR STOWARZYSZEŃ
NR KRS 0000326635
SYGNATURA: WA.XII NS-REJ.KRS/002853/09/785
DATA WPISU - 0904.2009

METODA TERAPII BIOENERGIĄ DOMANCICA

Powstała ponad 30 lat temu. Jest unikalna w swej prostocie i skuteczności, udowodniona naukowo i praktykowana na całym świecie. Sukces terapii odnotowano w przypadkach cukrzycy, Parkinsona, gangreny, Alzheimera, astmy, artretyzmu, żółtaczki typu C, nowotworów, udarów, alergii, autyzmu, chorób autoimmunologicznych, chorób krwi (leukemia, anemia itp.), cholesterolu, chorób uszu, rozedmy płuc, epilepsji, chorób oczu, układu rozrodczego (cysty, menopauza, zaburzenia menstruacji, bezpłodność, poronienia), problemów gastrologicznych, sercowych, hemoroidów, nadciśnienia, chorób nerek, skoliozy, wątroby, prostaty, impotencji, stwardnienia rozsianego, migren, osteoporozy, choroby o podłożu psychicznym (depresja, lęki, bezsenność), refluks, ischias, zatoki, wrzody, żylaki etc. więcej >>

STATUT

§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica , nazywane w dalszych postanowieniach "Stowarzyszeniem".
2. Metoda terapii Zdenko  Domancica w dalszych postanowieniach nazywana jest "metodą".
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
 § 4
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.  więcej >>

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego